Бранкица Димитрова ги открива најголемите проблеми на лицата со попреченост, непристапноста до институциите и законските дупки

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.