2000 лица со хендикеп работат во фирми

Лица со хендикеп, малцинство, сервиси за поддршка, 2.000 работат во фирми, 290 во јавната администрација, Елена Кочоска, Стопанска комора, Центар за вработување, образовен, здравствен и социјалниот систем

2000 лица со хендикеп работат во фирми

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.