ЛГБТИ туристи

ЛГБТ туристите се најбезбедни во Канада, Португалија и Шведска
Најзатворена земја на Балканот за ЛГБТ туристите е Македонија
Најтолерантни се Словенците кои се рангирани на 28 место, а потоа следат Хрватска и БиХ кои се на 47 место
Понетолерантни се Србија, Косово, Црна Гора и Албанија кои се рангирани на 68 место
Македонија е најлошо рангирана земја и се наоѓа на 83 место
Најопасни земји за ЛГБТ се Саудиска Арабија, Иран; Сомалија и Чеченија каде се соочуваат и со кривичен прогон и опасност по живот
Рангирањето се врши по 14 критериуми меѓу кои се граѓанските права, дискриминација и закани или физички напади за ЛГБТ заедницата

ЛГБТИ туристи

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.