Лекувањето е право, а не привилегија!“, но дали сите граѓани уживаат во тоа право?

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.