Лазар Личеноски

„Молам, не сметај ми кога работам!“
Ваква порака е напишана на дрвената кутија за бои во домот на сликарот Лазар Личеноски
Најпознатиот македонски експресионистички сликар е роден пред 117 години
Се смета за втемелувач на современиот ликовен живот во Македонија
Познат беше по мртватата природа, портретите, но создаваше и мозаици
Неговите дела се значајно сведоштво за Македонија од првата половина на XX век
Во своите пејзажи: „Бачила“, „Долап“, „Афионски полиња“, „Охридски рибари“ внесувал фолклорни елементи
Куќата на Личеноски со години беше заборавена од институциите
Спомен-куќата лани е прогласена за културно наследство од особено значење
Личеноски и по 54 години од неговата смрт, останува творец на најживописната етнолошка слика на Македонија

Лазар Личеноски

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.