Студентите на медицина преку предметот „Културолошки и структурни компетенции на здравствените работници“ за првпат на Балканот учат за значењето на наративната медицина, за заштитата на здравјето на Ромите и на ранливите групи

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.