Во светот постојат 740 дигитални валути, а во Македонија познати се неколку меѓу кои Bitcoin, OneCoin, Swisscoin.

дигитални валути, специјални дигитални платформи, НБРМ, нелегално, криптовалути, 740 дигитални валути, биткоин прва европска валута,

Во светот постојат 740 дигитални валути, а во Македонија познати се неколку меѓу кои Bitcoin, OneCoin, Swisscoin.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.