Кражба на велосипеди

Да возиш велосипед во Македонија е вистински предизвик од две причини
Прво- голем е ризикот да се повредиш поради недостиг од безбедни патеки
Второ-постои реална можност да ги го украдат велосипедот
На 47 % од велосипедистите низ државата барем еднаш им бил украден велосипед
39% од испитаниците биле жртва на кражба повеќе од еднаш
Една третина од украдените точаци во Скопје исчезнале во општина Центар
94% од жртвите на кражба не успеале да го најдат велосипедот
МВР пронашло само 2% од украдените велосипеди

Кражба на велосипеди

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.