Комунален отпад

Секој жител на Македонија лани создал по 412 килограми комунален отпад, што е рекорд во последниве 10 години
(Извор: ДЗС)
Вкупно биле создадени 845.565 тони комунален отпад, а комуналните служби собрале 625.386 тони
Тоа значи дека скоро 200.000 тони од создадениот комунален отпад останал на диви депонии
Големината на тој отпад е колку 20 Ајфелови кули
Најмногу отпад останал несобран во југозападниот и во вардарскиот регион, а најмногу има собрано во скопскиот регион
Во Полог останале несобрани преку 40.000 тони или една третина од вкупно создадениот комунален отпад

Комунален отпад

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.