Индустриските капацитети во земјава евтино го загадуваат воздухот. Дрисла за еколошка дозвола А плаќа само околу 5.000 евра, Макстил- 2.500 евра, а Цементарница УСЈЕ-2.200 евра

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.