110 годишнината од раѓањето и 75 години од смртта на поетот Коста Апостолов Солев Рацин

110 годишнината од раѓањето и 75 години од смртта на поетот Коста Апостолов Солев Рацин

„Денови ли се – денови
аргатски маки големи!
Стани си утре порано
Дојди си вечер подоцна,
наутро радост понеси
навечер тага донеси –
ај, пусти да е, пуст да би
останал живот кучешки!“

Презимето Рацин доаѓа од неговата сакана Рахилка Фирфова – Раца

Тој и посветил 31 дописна картичка и стихозбирката „Антологија на болката“

Картичките денес се чуваат во Архивот на Македонија

„… Она што сигурно најмногу побудува интерес кај луѓето е картичката од 6 октомври 1928 година, кога Кочо Солев го зеде моето име како псевдоним, односно како свое презиме. Тогаш не можев да претпоставам дека тоа име ќе заземе толку значајно место во македонската литературна историја“, Рахилка Фирфова – Раца

„Бели мугри“ е значајно поетско дело во македонската современа литература

Во 1939 стихозбирката била отпечатена за тоа време во неверојатни 4.000 примероци

Велес годинава прослави 55 години од почетокот на Рациновите Средби

„И ако не умрам дома
туку кaj што стии пиштат
в борба искри кaj што л’штат –
блазе, речи ѝ на душата
има зошто душа да е!“
(Татунчо – Кочо Рацин)

110 годишнината од раѓањето и 75 години од смртта на поетот Коста Апостолов Солев Рацин

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.