This browser does not support the video element.

Глобалното затоплување се чувствува и во Македонија

This browser does not support the video element.

Последниот извештај на Обединетите нации алармира дека на Земјата и се заканува пораст на температурата за 2,7 степени до крајот на векот. Подготвена ли е Македонија за 9 години да ги исполни амбициозните национални заложби кон Парискиот Договор за 51% редукција на стакленичките гасови кои влијаат врз загревање на планетата?

Leland, N.C.

Population: 19,976

Rainfall: Not yet available

Leland, N.C.

Population: 19,976

Rainfall: Not yet available

Leland, N.C.

Population: 19,976

Rainfall: Not yet available

Belville, N.C.

Population: 2,052

Rainfall: Not yet available

Wilmington, N.C.

Population: 119,045

Rainfall: 26.58 inches

Hampstead, N.C.

Population: 4,083

Rainfall: 29.52 inches

Hampstead, N.C.

Population: 4,083

Rainfall: 29.52 inches

Jacksonville, N.C.

Population: 72,447

Rainfall: 25.28 inches

Richlands, N.C.

Population: 1,698

Rainfall: Not yet available

Richlands, N.C.

Population: 1,698

Rainfall: Not yet available

Richlands, N.C.

Population: 1,698

Rainfall: Not yet available

Kelly, N.C.

Population: 544

Rainfall: Not yet available

White Lake, N.C.

Population: 766

Rainfall: Not yet available

Elizabethtown, N.C.

Population: 3,473

Rainfall: 35.93 inches

Dublin, N.C.

Population: 322

Rainfall: Not yet available

Dublin, N.C.

Population: 322

Rainfall: Not yet available

Lumberton, N.C.

Population: 21,040

Rainfall: 22.76 inches

Lumberton, N.C.

Population: 21,040

Rainfall: 22.76 inches

Lumberton, N.C.

Population: 21,040

Rainfall: 22.76 inches

Lumberton, N.C.

Population: 21,040

Rainfall: 22.76 inches

Lumberton, N.C.

Population: 21,040

Rainfall: 22.76 inches

Lumberton, N.C.

Population: 21,040

Rainfall: 22.76 inches

Loris, S.C.

Population: 2,680

Rainfall: 23.81 inches

Conway, S.C.

Population: 23,714

Rainfall: 15.55 inches

Myrtle Beach, S.C.

Population: 32,795

Rainfall: 15.41 inches

Population numbers were taken from 2010 Census data and 2017 population estimates from the U.S. Census Bureau. Rainfall data was as of Sept. 17 and was collected from the National Weather Service.