Основоположници на писменоста повторно би имале многу работа описменувајќи го населението во Македонија

основоположници на писменоста, Кирил и Методиј, попис, 60% неписмени, ПИСА тестирање, ученици, јазична писменост, меѓународно тестирање

Основоположници на писменоста повторно би имале многу работа описменувајќи го населението во Македонија

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.