Кино културата се држи на стаклени нозе во земјава, од 41 кино сала и над 600.000 посетители во 2000, во 2017 имало 17 кино сали и над 470.000 посетители

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.