Кино култура

Кино културата се држи на стаклени нозе во земјава
Се намалува бројот на кино сали и бројот на посетители, но има зголемување на кино претставите
Во 2000 година имало 41 кино сала во државата и 624.865 посетители
Во 2017 бројот на кино сали се налил на 17, а се намалил и бројот на посетители на 471.288
Двојно е намален бројот на седишта во кино салите – од 14.000 на 7.000
Сепак, зголемен е бројот на кинопретстави, од 10.672 во 2000 година на 16.228 во 2017 година
Враќање на публиката во кино салите се очекува по успехот на документарните и играните филмови со македонско знаменце

Кино култура

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.