Карантинот и коронавирусот се двоен проблем за лицата со ретки болести поради фактот дека се ризична група, но и поради потрагата по лекови

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.