И покрај тоа што во нормални околности на секои 100 метри би требало да има по една канта за смет, на кејот на Вардар тие недостасуваат.

На Кејот на Вардар во должина од 10 километри нема канти за отпадоци.
Рекреативците кои возат велосипед, трчаат или пешачат по стазата немаат каде да го фрлат сметот.
Нема корпи ниту за оние кои шетаат домашни миленици.
На секои 100 метри би требало да има по една канта за смет.
За почист кеј недостигаат 100 корпи за целата стаза кои чинат околу 2.000 евра.

И покрај тоа што во нормални околности на секои 100 метри би требало да има по една канта за смет, на кејот на Вардар тие недостасуваат.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.