Дали го знаете бројот на вработени во државната администрација или реформите кои треба да се направат во рамките на новата владина програма?

129.000 вработени, државна администрација, МАкедонија, државата најголем работодавец, прибежиште за партиски кадри, низа реформи во администрација, јавен сервис, центар за одличност, јавен регистар, укинување на психолошки тест, воведување на 2 смени

Дали го знаете бројот на вработени во државната администрација или реформите кои треба да се направат во рамките на новата владина програма?

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.