Според Светска банка, 49.5% од младите на возраст од 15 до 24 се без работа. Саемот CareerLaunch2.0 е обид да им помогне да започнат своја кариера.

невработеност, иселување на младите од Македонија, Светска банка, без работа, Саемот CareerLaunch 2.0, кариера, 23 компании, понуда за работа, Библиотека „Св. Климент Охридски“

Според Светска банка, 49.5% од младите на возраст од 15 до 24 се без работа. Саемот CareerLaunch2.0 е обид да им помогне да започнат своја кариера.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.