Македонскиот филм "Исцелител" ќе биде прикажан на илјадници гледачи од 14 европски земји преку светската ТВ мрежа HBO.

Македонскиот филм „Исцелител” ќе биде прикажан на илјадници гледачи од 14 европски земји преку светската ТВ мрежа HBO, 14 европски земји, Ѓорче Ставревски, црна комедија, тајна состојка

Македонскиот филм “Исцелител” ќе биде прикажан на илјадници гледачи од 14 европски земји преку светската ТВ мрежа HBO.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.