На Меѓународниот ден на Ромите, министерот за здравство Венко Филипче зборува за пристапот на здравствени услуги кај една од најмаргинализирани групи на граѓани во нашата држава

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.