Интервју со д-р Салија Љатиф – Петрушовска: Со самото вклучување на Ромите во здравствениот систем, ќе се помогне да се намалат стереотипите

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.