Дамјан Николовски од здружението „Анјштајн“ ги открива проблемите со кои се соочуваат дислексичарите

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.