Дали во ЕУ можам да правам ајвар?

Дали во ЕУ можам да правам ајвар?

Со уметничка инсталација и информативен штанд во Куманово, Охрид и Струмица се разбиваше овој мит

Голем дел од граѓаните сè уште не знаат дали во ЕУ производството на традиционални производи во домашни услови ќе се забрани

Вистината е дека може за сопствени потреби да се прави ајвар, зимница, сирење и ракија

Но, ако тоа се продава на пазар, тогаш треба да се регистрира производителот на прехранбени производи

Искуството од Хрватска во ЕУ покажува дека земјоделието е меѓу секторите кои бележат раст по пласманот на своите производи на ЕУ пазарот

Во Бугарија и Романија, приходот на вработен во земјоделството за 4 години од членството е зголемен за околу 50%

Дали во ЕУ можам да правам ајвар? – И во ЕУ, слободно можеш да правиш домашен ајвар!

Дали во ЕУ можам да правам ајвар?

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.