Имиња Македонка и Македон

Потеклото на личните имиња и презимиња често пати е поврзано со името на државата

Таков е случајот и со околу 1.200 мажи и жени во нашата држава

1.172 жени во целата држава го носат името Македонка

Кај мажите името Македон до крајот на минатата година било помалку застапено, 28

Презимињата Македонски и Македонска се појавуваат 8 односно 11 пати

Во моменти на промена на државното име овие граѓани се наоѓаат во специфична ситуација

Македонка или Македон ќе имаат лични документи со името Република Северна Македонија

Во статистиката често можат да се сретнат мажи чие име води потекло од името на друга поранешна држава

Имиња Македонка и Македон

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.