Има урбана легенда во која се тврди дека во Битола има 30.000 скијачи и дека секое семејство има по три пара скии

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.