И покрај тоа што во нормални околности на секои 100 метри би требало да има по една канта за смет, на кејот на Вардар тие недостасуваат.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.