Христина Митревска има ретка болест што ја имаат само 10 луѓе во светот и таа имаше поинаква новогодишна желба од останатите деца.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.