Терапијата за хемофиличари ја нема доволно во Македонија. Третман добиваат до 26 години, а потоа немаат туѓа нега и помош

Терапијата за хемофиличари, недостаток во Македонија, третман до 26 години, ако не се лекува може да доведе до смрт, 320 лица, Хемофилија А, Хемофилија Б, мажи и жени заболуваат

Терапијата за хемофиличари ја нема доволно во Македонија. Третман добиваат до 26 години, а потоа немаат туѓа нега и помош

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.