Графикон за број на деца

За 18 години има 60.000 ученици помалку во основните училишта во Македонија

Графикон за број на деца

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.