Три имиња за еден остров на Преспанско Езеро. Островот бил населен 2.000 години и има бурно историско минато.

голем град, Св. Петар, змиски остров, Преспанско езеро, ретка флора и фауна, населен 2000 години, 6 од 12 цркви, единствени жители се птиците и змиите

Три имиња за еден остров на Преспанско Езеро. Островот бил населен 2.000 години и има бурно историско минато.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.