Само 138 гинеколози , а има 700.000 жени на кои им се потребни гинеколошки услуги

Жени од 32 општини во Македонија немаат матичен гинеколог.
Само 138 гинеколози имаат договор со Фондот за здравсто, а има 700.000 жени на кои им се потребни гинеколошки услуги.
Недостигот на гинеколозии е една од причините за растот на смртноста на доенчињата.
“Според досегашните истражувања од светска здравствена организација, во земјите каде има недоволен социо-економски развој, висока сиромаштија, висока нееднаквост, каде имат низок пристап до примарна здравствена заштита, каде има мал број или недостаток на гинеколозии, каде што има недоволно вложување на здравствена заштита на мајки и деца, во овие земји има висока смртност на доенчиња и на родилки.” – Марија Башевска – Реактор – Истражување во акција, “Платформа за родова еднаквост”.
Министерството најави 47 нови специјализанти кои ќе треба да поминат 5 годишно образование.
Значаен број на гинеколози работат во приватни клиники или заминуваат во странство.

Само 138 гинеколози , а има 700.000 жени на кои им се потребни гинеколошки услуги

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.