Герила акција

Во Скопје и фрленото ѓубре може да стане уметничко дело

„Само затоа што луѓето го фрлаат и притоа немаат никаква корист од него, тоа не значи дека е ѓубре“ Енди Ворхол , уметник
Група уметници организираа улични изложби на уметнички дела чии „автори“ се граѓаните
Фрленото ѓубре го прикажаа како уметност
Секое „уметничко дело“ си има свој наслов и година на креирање
Целта е граѓаните да се освестат за животната средина преку сатиричен приказ на реалноста
Акцијата е дел од проектот на Единицата за брзи артивистички акции финансиски поддржана од Фондацијата „Отворено општество – Македонија“

Герила акција

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.