Откриено е дека коренот на Галичица е дури 9.000 метри под земјата

Големината на планините се мери според највисоките врвови
Монт Еверест е највисоката точка на земјата-8.848 метри
Голем Кораб е највисокиот врв во Република Македонија-2.753 метри
Сепак, планините покрај врвовите имаат и корења
Делот што го гледаме е помал од делот кој е скриен под површината на Земјата
Највисок врв на планината Галичица е Магаро-2.254 метри
Но, коренот на Галичица е многу подлабок
Сеизмолошката опсерваторија на ПМФ изработи 3Д модел на планината
Откриено е дека коренот на Галичица е дури 9.000 метри под земјата

Откриено е дека коренот на Галичица е дури 9.000 метри под земјата

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.