Извештај на Фридом Хаус: Степенот на демократијата во Македонија е вратен на нивото од 2001 година.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.