Фотографот Фил Лампрон е државјанин на САД кој е илегалец во Македонија бидејќи болест го спречила да ја напушти државата навреме.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.