Европската комисија смета дека македонската легислатива е унапредена во почитување на правата на ЛГБТИ заедницата

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.