Пратениците си изгласаа етички Кодекс, се забрануваат навреди, насилство, корупција

Пратениците од власта и опозицијата заеднички изгласаа кодекс за однесување
Тие не смеат да ги прекинуваат говорниците, да дофрлаат од место и да навредуваат
Се забранува говор на омраза и судир на јавниот и приватниот интерес
Забранети се корупцијата и примањето подароци
Народните избраници не смеат да вршат притисок врз други избрани и именувани функционери
Недозволено е насилничко однесување и загрозување на безбедноста на собранието
Настаните од 27 Април минатата година се една од причините за носењето на кодексот
Санкциите за непочитување не се ригорозни
Опомена за лесна повреда и јавна опомена за тешка повреда на Кодесот
Постапката за повреда на Кодексот застарува за шест месеци

Пратениците си изгласаа етички Кодекс, се забрануваат навреди, насилство, корупција

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.