Ема Ананиевска ја користи музиката за да ја зголеми свесноста на институциите за проблемите на лицата со слепило или со оштетен вид. Ема објаснува со какви проблеми и предизвици се соочуваат луѓето со слепило

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.