Елко, елко

Елко елко порасни уште
две три педи
за да може Дедо Мраз
дарови да реди

„Елко елко“ е најпознатата детска новогодишна песна во Македонија

Напишана во 50-те години на минатиот век во Радио Скопје

Ја создале познатиот композитор Тодор Скаловски и писателот, поет и драмски автор Србо Ивановски

Во ЗАМП не се заведени како автори, но сите музичари знаат кој стои зад песната

Наменета е за детски хор, но песната ја препеаја и многу македонски музички ѕвезди

Елко елко порасни уште
две три педи
за да може Дедо Мраз
дарови да реди.

Елко, елко

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.