77% од наставниците истакнале дека со воведувањето на екстерното нема никакво подобрување во образованието

Околу 18.600 ученици се подготвуваат за екстерното тестирање
Годинава планирано е да се спроведе од 30 јануари до 3 февруари
Реформата е водедена пред 6 години и од тогаш ја следат низа контроверзи
Најголеми проблеми на екстерното се:
-Не се објавуваат трошоците за негово спроведување
-Не се мерат ефектите-ниту позитивни, ниту негативни
Според Центарот за управување со промени екстерното досега ја чини државата над 2.3 милиони евра
Само лани се потрошени над 530.000 евра за оваа намена
77% од наставниците истакнале дека со воведувањето на екстерното нема никакво подобрување во образованието

77% од наставниците истакнале дека со воведувањето на екстерното нема никакво подобрување во образованието

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.