Две години се ветува, но целиот текст на законот за употреба на јазиците никогаш не беше испратен на анализа во Венецијанската комисија

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.