Пат минско поле

Регионалниот пат Куманово-Свети Николе е како минско поле

На патот во должина од 40 километри има огромни дупки кои се опасни за возачите

По дождлив ден дупките се преполни со вода

Лесно може да се оштети возилото и да се предизвика сообраќајна несреќа

Небезбеден и опасен е и мостот на реката Пчиња познат како Искрин мост

Пат минско поле

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.