Првите инспекции открија голем број диви депонии и загадувачи. Единствено што недостасува се казните за загадувачите.

Државниот инспекторат за живитна средина со дрон лови загадувачи
Првите инспекции открија голем број диви депонии
Палење оган на отворено и горење шут и гуми (2.10-2.30)
Дроновите уловија и незаконско фрлање шут (3.46
Снимките се јавно објавени како доказ
Единствено што недостасува се казните за загадувачите

Првите инспекции открија голем број диви депонии и загадувачи. Единствено што недостасува се казните за загадувачите.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.