Само 30 отсто од Скопје е покриено со атмосферска мрежа. Секој пороен дожд скопјани стравуваат да не се повтори 2016.

10 минути пороен дожд се доволни за да се поплават речиси половина улици во Скопје
Главен проблем е фактот дека само 30 отсто од Скопје е покриено со атмосферска мрежа
(Извор: Годишен извештај на ЈП Водовод и канализации за 2017)
Во најголем дел од градот или 70 отсто нема атмосферска канализација
На улиците каде има канализација, капацитетот некогаш не е доволен да ја прими водата
Темпото на изградба и обнова на мрежата за атмосферски води не го следи темпото со кое се градат згради и улици
Секој пороен дожд скопјани стравуваат да не се повтори 2016 година
Епилогот беше 22 жртви, стотици раселени и многу уништени домови

Само 30 отсто од Скопје е покриено со атмосферска мрежа. Секој пороен дожд скопјани стравуваат да не се повтори 2016.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.