Доктори на науки и магистри

Доктори на науки има меѓу армијата невработени во земјава
Лани докторирале 197 лица, а 10 од нив биле невработени
Во 2016 имало 1881 магистер на науки од кои невработени биле дури 498
Специјалистички студии завршиле 140 лица од кои 33 се невработени
Македонија има меѓу највисоките стапки на невработеност во Европа – 23.1%
Од 219.148 невработени дури 41.424 се со високо образование
Неможноста да се најде работа и ниските доходи се главни причини за иселувањето од земјава

Доктори на науки и магистри

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.