Дојранско езеро

Дојранското езеро нема мониторинг станица за квалитет на водата
Тоа раѓа сомнеж дали водата е загадена како што тврдат еколозите
Или е чиста како што тврдат локалните жители и општината
Од Регионалниот центар за животна средина го истражувале езерото
Утврдиле дека флората и фауната е загрозена најверојатно од комунални отпадни води
Езерото страда и од одреден вид алги кои го отежнуваат продорот на свеж кислород
Овие алги вообичаено виреат на тропски услови како Бразил
Се хранат од хемикалиите токму од комуналните отпадни води

Дојранско езеро

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.