Дислексија

Во Македонија системот потфрла при идентификување на дислексија
Проблемите при читањето и разбирањете на прочитаното ретко се лоцираат
Според истражувањата на Здружението за дислексија „Ајнштајн“, дислексијата кај средношколците е застапена од 10 до 15%
„Тотално сум бил несвесен дека цел живот имам дислексија, тие проблеми со кои сум се соочувал сум ги сметал како мрзливост, многу често сум мислел за себеси дека сум глупав. Многу работи ми станаа појасни откога разбрав дека се работи за дислексија“ Дамјан Николовски
Од „Ајнштајн“ велат дека во државава има само дваjца лиценцирани тренери и еден логопед
„Тоа би требало да го прават одделенските наставници. Кај нас за жал, се многу малку информирани. Во развиените земји во секое училиште постојат тимови составени од педагог, психолог и еден наставник. Тие вршат препознавање на дислексијата на сите ученици“ Дамјан Николовски
Дислексијата не влијае врз нивото на интелигенција кај луѓето
Формирањето на групи за проценка не е пропишано со закон, ниту пак постои правилник за оваа проблематика

Дислексија

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.