Јазичарница

Тањир во Скопје и Куманово, чинија во Свети Николе, Виница, Штип
или пајнца во Битола, Охрид и Ресен

За овој поим низ градовите во земјава се користат 13 зборови

Блогот Јазичарница на лингвистките Нина Тунтева и Викторија Блажеска
Ја прикажува живоста и разновидноста на македонските дијалекти

Цунка е ‘бакнува’ во Богданци, Кочани и Делчево,
Додека во најголем дел од земјата се користи зборот бацува

Карактеристичен е Гостиварскиoт Регион каде што за ‘бакнува’
Се користат зборовите гушка и гушнува

Во Кумановско се користат дури 5 рaзлични зборови
Целива, цунка, цунуе, цунува и бацува

Најупотребуван е зборот девојче, а по него момичка и чупе

Избраните поими и нивните варијанти во македонските дијалекти се само
мал дел од богатата ризница на македонскиот јазик

Јазичарница

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.