Инсулинска терапија

инсулин, инсулинска терапија, Скратени еден милион евра за набавка на инсулинска терапија, Рената Јакимовска, Здружение „Алегрија“, дијабетес, слепило, гангрена, бројот на заболени се зголемува

Инсулинска терапија

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.